Radio Extremix Radio
Radio Extremix TV

Tous les mercredis Alternative Bass Squad de 20 h a 22 h !!

Tous les mercredis Alternative Bass Squad de 20 h a 22 h !! Avec No party et NRZ !!!